top of page

אימון להתפתחות אישית

כשהתחלתי ללמוד אימון אישי ב"גומא" כחלק מדרישות הקורס, עברתי תהליך  אימוני  בן 10 פגישות על עצמי. כשהתחלתי לא היו לי מטרות ספציפיות לשינוי והתחלתי בתהליך כי כך נדרשתי.

תוך כדי תהליך נתוודעתי לכלל השינויים שחלו בי ושעשיתי תוך כדי האימון וכן גם תקופה אחרי, לדוגמה:

רציתי לעבור עבודה 3 שנים אך בגלל שהייתי קשורה לאנשים אותם ליוויתי וכן בגלל הפחד להישאר ללא פרנסה לא עשיתי זאת. בתהליך האימון הצלחתי לעזוב את עבודתי ולמצוא משהו אחר שבו אני חשה טוב יותר. כמו כן, במקביל, התחלתי לעבוד כעצמאית בתחומי, למרות הפחדים שהציפו אותי.

כשהתחלתי בתהליך האימון הייתי במצב שבו לא חשבתי כי זוגיות נועדה יותר עבורי וכי אשאיר זאת לעוד מס' שנים לבוא. בתהליך האימון מצאתי זוגיות שאני מאושרת בה מאוד.

וכמובן, ישנם שינויים פנימיים אחרים שחלו בי, בדימוי העצמי, בביטחון כמו להתחיל לעבוד כעצמאית, לשווק את עצמי ועוד. ישנם עוד הרבה שינויים שקרו בהמשך דרכי אשר אני מקשרת אותם ומחברת אותם לתהליך האימון המופלא שעברתי.

 

אימון שונה מאוד מטיפול. האימון אינו מטפל במשברים ופגיעות נפשיות אלא מיועד לאנשים המעוניינים לשפר את איכות חייהם ולעבור שינוי משמעותי.

בשונה מטיפול, האימון הוא תהליך מובנה, בעל מטרה אימונית מוגדרת ותכנית פעולה. בתהליך האימון, האדם חש מועצם, לומד על ערכיו ובונה לעצמו חזון עם מטרות ויעדים ספציפיים להשגתו.

עם זאת, אני מאמינה, כי בדומה  לטיפול גם באימון חלק גדול מהצלחת התהליך טמון בקשר שבין המתאמן למאמן. יחס חם, מכיל, תומך וכן קשר אישי ומסור הגורם לתחושת ביטחון ואמון הם המאפשרים שיתוף פעולה מלא, המניב תוצאות של שינויים משמעותיים. 

.

לאימון מגיעים אנשים אשר נמצאים בשלבים שונים של התהליך. ישנם כאלו שעדיין לא בטוחים באיזה שינוי מעוניינים ועל כן מגיעים לאימון לגלות זאת. ישנם כאלו היודעים היטב איזה שינוי מעוניינים לבצע אך לא מזהים בברור את הדרך לשינוי ועל כן באימון בונים תכנית יישומית לפעולה. וישנם אלו היודעים ומזהים את הדרך אך זקוקים ליד המכוונת והמדריכה אשר תפעילם ותעודדם לעשייה ולפעולה.   

 

מנסיוני, בכל התהליך, קורים דברים מופלאים שלא תמיד להם אנו צופים וכי לא תמיד קורים בזמן התהליך ולעיתים התוצאות נראות גם לאחר סיום האימון.

bottom of page