top of page
  • Admin

מדוע לא מומלץ לגונן מפני רגשות שלילים?

ילדים מאוד רגישים... מכירים? נכון שבא לנו כל כך לגונן עליהם? לומר להם שיפסיקו להיפגע מכל דבר קטן, להתעצב מכל דבר או להתעצבן מאוד מהר. אנחנו מאוד רוצים לומר להם שהם לא צריכים להרגיש ככה, זה לא שווה את זה ועוד...

העניין הוא שברגע שאנחנו אומרים להם את זה ומנסים לגונן עליהם אנחנו בעצם שלא בכוונה אומרים להם שמה שהם מרגישים זה לא בסדר ואז תחושת "הלא בסדר" שלהם מתעצמת והבעיה בעצם גדלה. אנחנו בעצם מעצימים את תחושת הרגש השלילית שלהם והופכים את הבעיה למועצמת יותר.

כמו כן, אנחנו מגוננים עליהם מפני העולם האמיתי , המציאות, שלעיתים באמת מורכב מאוד ולא נעים.

אז, אם אתם באמת רוצים לעזור לילדכם, פשוט תהיו שם בשבילם, תקשיבו הקשבה פעילה למה שיש להם לומר, תנו להם שם לרגש שהם מרגישים, ותאמרו להם שזה בסדר ושכן, מותר להם להרגיש כך.

נכון, זה לא קל לנו ובטח שלא קל להם, אך באופן הזה יהיה יותר סיכוי שהם יתגברו על זה וילמדו להתמודד עם זה ולאט לאט הבעיה תחלוף. רגשות שלילים הם רגשות נורמטיביים ולגיטימיים והפחד להרגיש אותם ולחוות אותם מעצים אותם.

אם נשקף לילדנו שזה בסדר להרגיש אותם, גם אם הם לא נעימים לנו , ושיש לנו יכולת להתמודד איתם נוכל להתגבר עליהם טוב יותר.

במקביל מומלץ מאוד להעצים את החיובי ולא לקבלו כמובן מאליו וכך גם עוצמת הרגשות השליליים יפחתו.

Opmerkingen


bottom of page