top of page
  • Admin

מהי הצלחה לדעתכם?

הצלחה - איך אתם מגדירים אותה? הרבה מגדירים אותה לפי התוצאה - האם השגתי את המטרה שלי ?

אני חושבת שזוהי טעות. לאחרונה החלטתי קצת לשמוע איך אנשים שונים חושבים ומגדירים מהי הצלחה ומאוד אהבתי איך שאלון גל מתאר את זה. באחד מהסרטונים של אלון גל הוא מזכיר לנו כי אין לנו שום שליטה על תוצאות העתיד שכן הם לא לגמרי תלויות רק בנו ובמעשינו.

לנו יש שליטה רק על כאן ועכשיו. לכן , להגדיר הצלחה שלנו על תוצאה עתידית שאיננה 100% בשליטתנו היא לא הגיונית!

אם ככה מהי הצלחה לדעתי? ברגע שתכננתי משהו, התמודדתי עם כל שאר האתגרים (פחד, דחיינות וכד') ועשיתי אותו זוהי הצלחה! גם אם התוצאה שאינה תלויה בי ב 100% לא תהיה זו שרציתי.

מבחינתי חוסר הצלחה זה כאשר אני מוותרת לעצמי מכל סיבה שהיא ולא עושה את מה שאני רוצה כי אני חושבת על התוצאה שיכולה להיות.

אם כך, אם נשנה את דפוס החשיבה על הצלחה לאופן הזה, ונבין שאם אנחנו מגדירים הצלחה כעשייה, נפחית את הפחד מתוצאה לא רצויה כי היא לא תלויה רק בנו, נתמודד מול האתגרים ואז נצליח להגשים כמעט כל דבר שנרצה.


Comments


bottom of page